TALENT-TEAM er en avdeling i TEMP-TEAM som spesialiserer seg på rekruttering av kandidater med akademisk bakgrunn og opp til fem års arbeidserfaring etter endt grad. Avdelingen ble etablert i 2013, og har siden den gang levert solide resultater og stor vekst.

Dagens studenter blir mer utdannede. Med valgfag, utveksling, internship og verv - finkjemmer studenter i dag kunnskap og tilegner seg spisskompetanse allerede fra skolebenken. Det er derfor viktig å velge en samarbeidspartner som kjenner studentene og deres erfaring, slik at din nye ansatte blir en optimal bidragsyter i selskapet.

Med en fast kontaktperson, og personlig oppfølging – gir vi deg god kompetanse og et solid nettverk ut mot studenter og nyutdannede. Vi vet at rask responstid er et kvalitetsmål i seg selv, og igjennom å kjenne våre kunder og vårt marked, kan vi sikre en rask leveranse av kvalifisert arbeidskraft.

VI INNGÅR I JUHLERGROUP

TALENT-TEAM er en del av JuhlerGroup, en internasjonal gruppe av rekrutterings- og bemanningsbyråer med kontorer i fem land. I Norge er JuhlerGroup representert med tre varemerker; TALENT-TEAM, TEMP-TEAM og Convision, med avdelinger i de største norske byene.

TEMP-TEAM er en landsdekkende totalleverandør av rekrutterings- og bemanningstjenester med lokal forankring.

Convision er et rendyrket spesialistselskap innen formidling av konsulenter, utleie av spesialister, og rekruttering av ledere og andre nøkkelpersoner innen IT og teknologi.

TALENT-TEAM er et spesialistselskap rettet mot rekruttering av studenter og nyutdannede med inntil fem års arbeidserfaring.

JuhlerGroup er en internasjonal gruppe av rekrutterings- og bemanningsbyrå med kontorer i Norge, Sverige, Finland, Danmark og England.

VÅR BEDRIFTSKULTUR

Kvalitet står sentralt i vår hverdag. Vi har utviklet kvalitetsbegrepet til å bety ”å levere som avtalt i enhver relasjon”. Vi rekrutterer, utvikler prosedyrer, driver intern opplæring og kommuniserer med utgangspunkt i dette kvalitetsbegrepet.

TALENT-TEAM er det personlige bemanningsbyrået. Vi skal bry oss nok om våre kunder til å gjennomføre personlige møter og opprette god dialog med kontaktpersoner. Vi skal bry oss nok om våre kandidater til at vi gjennomfører personlige intervjuer hvor deres faglige og personlige kvalifikasjoner blir grundig belyst. Vår markedskommunikasjon baserer seg på direkte dialog med våre kunder og kandidater.

TALENT-TEAM sin bedriftskultur kjennetegnes av medarbeidere som er stolte av å etterleve våre kvalitetsmål og innfri våre kunder og kandidaters forventninger til våre tjenester. TALENT-TEAM sin ledelse skaper forutsigbare og trygge rammer for å ivareta og utvikle selskapets verdier og bedriftskultur.

TALENT-TEAM er stolt av å tilby våre kunder og kandidater dyktige, serviceinnstilte og etterrettelige medarbeidere som vil yte deg og din bedrift den beste service.

VÅRE VERDIER

Våre verdier er grunnleggende for hvordan vi driver vår forretning og uttrykker oss overfor hverandre, våre kandidater, medarbeidere og kunder. Verdiene former vår bedriftskultur og er et viktig kompass i våre daglige valg.

Vi er personlige i vår kommunikasjon og i våre aktiviteter
Personlig
Vi er personlige i vår kommunikasjon og i våre aktiviteter
Vi tror på verdien av å kjenne vårt nærmiljø og være tett på våre kunder og kandidater
Nær
Vi tror på verdien av å kjenne vårt nærmiljø og være tett på våre kunder og kandidater
Vi skal bygge tillit til våre omgivelser gjennom en ærlig og etterrettelig forretningsførsel
Ærlig og etterrettelig
Vi skal bygge tillit til våre omgivelser gjennom en ærlig og etterrettelig forretningsførsel
Vi skal levere som avtalt i enhver relasjon
Kvalitetsorientert
Vi skal levere som avtalt i enhver relasjon
I en bransje som handler om mennesker skal vårt engasjement være forskjellen
Engasjert
I en bransje som handler om mennesker skal vårt engasjement være forskjellen
VÅR BEDRIFTS SAMFUNNSANSVAR

VÅR BEDRIFTS SAMFUNNSANSVAR

I vår virksomhet ønsker vi å se et større bilde og vi tar vårt sosiale ansvar på alvor. Handlemåtene våre skal fremstå som positive eksempler i dette arbeidet og vi vil alltid søke å forbedre oss og være innovative.

I 2015 opprettet JuhlerGroup en internasjonal CSR gruppe som består av en representant fra hvert enkelt selskap i gruppen. Gruppen jobber målrettet med CSR for alle selskapene. Vi implementerer noen generelle mål uten å frata det enkelte selskap muligheten til å implementere individuelle CSR tiltak.

I forhold til vår organisasjon er det mer hensiktsmessig for oss å jobbe frem flere mindre tiltak, enn å ha store ambisiøse mål.

ORGANISASJONER VI STØTTER

Gjennom vår 30 årige historie har vi støttet en rekke veldedige organisasjoner. Noen av de organisasjonene vi støtter i Norge er: