<h1>SØKNAD OG CV</h1>
<h2>EN TYDELIG CV</h2>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 18.0pt 0cm;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">En CV bør gi et komplett bilde av utdannelse og arbeidserfaring, inkludert stikkord om hovedoppgavene i stillingene du har hatt. CV-en skal settes opp i <strong>omvendt kronologisk rekkefølge</strong>. Få med relevante kurs og eventuelle verv, og skriv kort om nøkkelkvalifikasjoner og hvilke egenskaper som beskriver deg. Ha med språk- og IT-kunnskapene dine og bruk en gradering fra for eksempel nybegynner til ekspert.<br /> </span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 18.0pt 0cm;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">En CV bør være maks én til to sider.</span></p>
<h2>ET SELGENDE SØKNADSBREV</h2>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 18.0pt 0cm;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">Et søknadsbrev bør ikke være en gjentakelse av din CV, men i stedet fokusere på hvorfor du velger å søke på stillingen samt hvilke kvalifikasjoner, egenskaper og erfaring du har som gjør at bedriften bør velge akkurat deg. Vi anbefaler at søknadsbrevet er på maks én side. </span></p>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 18.0pt 0cm;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">Tips: Ikke gå i «jeg»-fella hvor du starter hver setning med «jeg».</span></p>
<h2>TILPASS OG LES KORREKTUR</h2>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 18.0pt 0cm;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">Les stillingsannonsen nøye og tilpass CV og søknadsbrev til hver enkelt stilling. Husk å lese korrektur på tekst for å unngå stavefeil.</span></p>
<h2>LAYOUT OG DISPOSISJON ER VIKTIG</h2>
<p>Med tydelige overskrifter, en gjennomgående skrifttype og et strukturert layout, blir CV og søknad lett å lese.</p>
<h2>KONTAKTINFORMASJON OG FOTO</h2>
<p>Husk å få med kontaktinformasjon som gjør det enkelt å komme i kontakt med deg. Dersom du har jobb i dag anbefaler vi at du bruker en privat e-postadresse. I tillegg er det et godt tips å velge et nøytralt bilde som passer den stillingen du søker. Bilde på CV-en kan gjøre det lettere å husker deg, men er selvfølgelig valgfritt.</p>

SØKNAD OG CV

EN TYDELIG CV

En CV bør gi et komplett bilde av utdannelse og arbeidserfaring, inkludert stikkord om hovedoppgavene i stillingene du har hatt. CV-en skal settes opp i omvendt kronologisk rekkefølge. Få med relevante kurs og eventuelle verv, og skriv kort om nøkkelkvalifikasjoner og hvilke egenskaper som beskriver deg. Ha med språk- og IT-kunnskapene dine og bruk en gradering fra for eksempel nybegynner til ekspert.

En CV bør være maks én til to sider.

ET SELGENDE SØKNADSBREV

Et søknadsbrev bør ikke være en gjentakelse av din CV, men i stedet fokusere på hvorfor du velger å søke på stillingen samt hvilke kvalifikasjoner, egenskaper og erfaring du har som gjør at bedriften bør velge akkurat deg. Vi anbefaler at søknadsbrevet er på maks én side.

Tips: Ikke gå i «jeg»-fella hvor du starter hver setning med «jeg».

TILPASS OG LES KORREKTUR

Les stillingsannonsen nøye og tilpass CV og søknadsbrev til hver enkelt stilling. Husk å lese korrektur på tekst for å unngå stavefeil.

LAYOUT OG DISPOSISJON ER VIKTIG

Med tydelige overskrifter, en gjennomgående skrifttype og et strukturert layout, blir CV og søknad lett å lese.

KONTAKTINFORMASJON OG FOTO

Husk å få med kontaktinformasjon som gjør det enkelt å komme i kontakt med deg. Dersom du har jobb i dag anbefaler vi at du bruker en privat e-postadresse. I tillegg er det et godt tips å velge et nøytralt bilde som passer den stillingen du søker. Bilde på CV-en kan gjøre det lettere å husker deg, men er selvfølgelig valgfritt.

<h1>FORBEREDELSER TIL INTERVJUET</h1>
<h2>LES OM SELSKAPET</h2>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 18.0pt 0cm;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">Sett deg godt inn i stillingsutlysningen og les deg opp på selskapet du søker. Her kan du finne verdifull informasjon om hva som verdsettes og vurderes som viktig. Forbered gjerne noen gode spørsmål i forkant.</span></p>
<h2>TENK GJENNOM</h2>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 18.0pt 0cm;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">Tenk gjennom dine styrker og svakheter, motivasjon for jobben og hva du kan tilføre i stillingen og bedriften.</span></p>
<h2>VÆR PRESIS</h2>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 18.0pt 0cm;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">Vær ute i god tid og sørg for at du tar høyde for uforutsette hendelser. Sjekk beliggenheten i forkant dersom du er usikker på den. Hvis uhellet skulle være ute og du blir forsinket, anbefaler vi at du har kontaktinformasjon tilgjengelig slik at du kan ringe å gi beskjed.</span></p>
<h2>ANTREKK</h2>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: white;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">Førsteinntrykk er viktig og vi anbefaler at du kler deg tilpasset den stillingen og selskapet du søker hos.</span></p>

FORBEREDELSER TIL INTERVJUET

LES OM SELSKAPET

Sett deg godt inn i stillingsutlysningen og les deg opp på selskapet du søker. Her kan du finne verdifull informasjon om hva som verdsettes og vurderes som viktig. Forbered gjerne noen gode spørsmål i forkant.

TENK GJENNOM

Tenk gjennom dine styrker og svakheter, motivasjon for jobben og hva du kan tilføre i stillingen og bedriften.

VÆR PRESIS

Vær ute i god tid og sørg for at du tar høyde for uforutsette hendelser. Sjekk beliggenheten i forkant dersom du er usikker på den. Hvis uhellet skulle være ute og du blir forsinket, anbefaler vi at du har kontaktinformasjon tilgjengelig slik at du kan ringe å gi beskjed.

ANTREKK

Førsteinntrykk er viktig og vi anbefaler at du kler deg tilpasset den stillingen og selskapet du søker hos.

<h1>UNDER INTERVJUET</h1>
<h2>VÆR BEVISST KROPPSSPRÅKET DITT</h2>
<p>Omkring 80 % av vår kommunikasjon skjer gjennom vårt kroppsspråk. Vær derfor bevisst på følgende:</p>
<ul>
<li>Et fast håndtrykk</li>
<li>Øyekontakt</li>
<li>Unngå å sitte med armene i kryss</li>
<li>Vis interesse</li>
</ul>
<h2>VÆR AKTIV OG STILL SPØRSMÅL</h2>
<p style="background: white; margin: 0cm 0cm 18.0pt 0cm;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">Vis interesse for stillingen og selskapet ved å stille spørsmål. Pass samtidig på at du overlater føringen av intervjuet til den som intervjuer deg. Ta gjerne med deg noe å notere på og med.</span></p>
<h2>SVAR PÅ DET DU BLIR SPURT OM OG HUSK Å LYTTE</h2>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt; background: white;"><span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Helvetica',sans-serif; color: #374c5c;">Unngå lange diskusjoner og kompliserte forklaringer. Be personen stille spørsmålet på nytt dersom du er usikker på hva det spørres om. Hovedmålsetningen for intervjuet er å finne ut av om du vil trives med stillingen og virksomheten, om de vil trives med deg og om du vil lykkes i jobben. Vær ærlig og oppriktig i dine svar.</span></p>

UNDER INTERVJUET

VÆR BEVISST KROPPSSPRÅKET DITT

Omkring 80 % av vår kommunikasjon skjer gjennom vårt kroppsspråk. Vær derfor bevisst på følgende:

  • Et fast håndtrykk
  • Øyekontakt
  • Unngå å sitte med armene i kryss
  • Vis interesse

VÆR AKTIV OG STILL SPØRSMÅL

Vis interesse for stillingen og selskapet ved å stille spørsmål. Pass samtidig på at du overlater føringen av intervjuet til den som intervjuer deg. Ta gjerne med deg noe å notere på og med.

SVAR PÅ DET DU BLIR SPURT OM OG HUSK Å LYTTE

Unngå lange diskusjoner og kompliserte forklaringer. Be personen stille spørsmålet på nytt dersom du er usikker på hva det spørres om. Hovedmålsetningen for intervjuet er å finne ut av om du vil trives med stillingen og virksomheten, om de vil trives med deg og om du vil lykkes i jobben. Vær ærlig og oppriktig i dine svar.