Informasjon til våre ansatte i forbindelse med utbrudd av koronavirus

Alle ansatte i TEMP-TEAM avd. TALENT-TEAM bes følge de anbefalinger som Folkehelseinstituttet til enhver tid gir.

De viktigste tiltakene starter hos hver enkelt av oss – med god håndhygiene og gode nyse-, hoste- og hilserutiner. Kort oppsummert forebygges smitte ved å benytte papirlommetørkle når du hoster eller nyser, alternativt bruke albukroken. Holde minst 1 og helst 2 meters avstand til andre personer, og vaske hendene ofte og grundig med såpe og vann.

  • Personer som har reist utenfor Norge skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.
  • Nærkontakter må være i hjemmekarantene i 14 dager etter siste kontakt med personer som har fått påvist smitte.
  • Opplever du symptomer på smitte eller har fått påvist smitte, må du informere din rådgiver omgående.

Rettigheter ved sykdom følger de til enhver tid gjeldende regler. For å melde sykefravær bes du kontakte din rådgiver i TEMP-TEAM avd. TALENT-TEAM på vanlig måte.

For oppdatert informasjon og konkrete råd om koronaviruset ber vi deg gå inn på Folkehelseinstituttet, Helse Norge og NAV. Du kan også ringe FHIs informasjonstelefon for koronavirus på tlf. 815 55 015.

Vi ber deg ta kontakt med din rådgiver dersom innleiebedriften iverksetter andre tiltak eller du har andre spørsmål som gjelder oppdraget ditt.


Viktige lenker for deg som ansatt:

 

Sist oppdatert 31.03.2020.

 

Information to our staff in connection with coronavirus outbreaks

All employees of TEMP-TEAM are requested to follow the recommendations of the Norwegian Institute of Public Health at all times

The most important measure start with each of us, follow good cough etiquette and good hand hygiene and greeting routines. In short, infection is prevented by using a paper tissue when coughing and sneezing or alternatively by using the crook of your elbow. Keep a good distance from other people, at least 1 or 2 meters. Wash hands frequently with soap and lukewarm water, particularly when you have been in contact with other people.

We ask you to pay special attention to the following:

  • People who have travelled outside Norway must stay quarantined for 14 days from the day they returned home.
  • If you are experiencing flue-like symptoms or have been diagnosed with infection, you must inform your consultant immediately
  • Your rights due to sickness follow the existing rules in force at all times. To report sick leave, please inform your consultant in the usual way

For updated information and specific advice on the coronavirus, please visit the Norwegian Institute of Public Health, Health Norway and NAV. You can also call the coronavirus information phone on tel. 815 55 015.

We ask you to contact your consultant if the hiring company takes other measures or you have other questions regarding your assignment

 

Important links for you as an employee:

 

Last updated 31.03.2020

Kontakt oss via skjemaet, eller ring 48 24 47 00


LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE