Vi tilpasser vår rekrutteringstjeneste til ditt behov - enten du ønsker en full rekrutteringsprosess eller bistand i deler av prosessen.

Dersom du ønsker hjelp til vurdering av finalekandidater kan vi tilby en sluttvurdering bestående av følgende elementer:

  1. Utarbeidelse av kravspesifikasjon, med fokus på arbeidsoppgaver og suksessfaktorer for stillingen
  2. Gjennomgang av kandidatenes CV, samt konkretisering av eventuelle usikkerhetsfaktorer
  3. Utarbeidelse av MPA kandidatprofil for stillingen – hvilke personlige egenskaper og hvilken adferd ønskes
  4. Gjennomføring av personlighetsanalyse og eventuell fag- /evnetest
  5. Intervju av kandidat med gjennomgang av testresultater
  6. Oversendelse av testresultater samt oppsummering av intervju

Vårt mål er primært å gi dere et best mulig beslutningsgrunnlag for deres valg. Vi forventer at selve testen vil bidra til å bekrefte eller avkrefte en del av deres antakelser.

Videre vil vi på bakgrunn av et analyseresultat ha større anledning til å utforske forhold som ønskes belyst ytterligere. Testene og intervjuet vil også gi indikasjon på forhold som bør avkreftes eller bekreftes videre gjennom en referansekontroll samt hensyntas i en senere medarbeideroppfølging.

 

Les også om vår onboarding-tjeneste, som gir den beste mulige start for dine nyansatte. 

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE