Informasjon til våre kunder i forbindelse med den pågående Coronavirus pandemien.

TEMP-TEAM avd. TALENT-TEAM følger de krav og anbefalinger som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet. Vi har også bedt alle våre interne og eksterne ansatte om å følge de anbefalinger som til enhver tid gis.

Internt har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Oppfordret alle ansatte holde seg oppdatert på og følge retningslinjer og krav som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet.
  • Tilpasset bruk av hjemmekontor.
  • Prioritere bruk av digitale verktøy fremfor fysiske intervju og møter.
  • Tiltak for å forhindre smitte på alle våre kontorer.
  • Etablert en sentral gruppe som overvåker situasjonen og iverksetter nødvendige tiltak og informasjon.

Vi forventer at alle våre forretningsforbindelser følger de retningslinjer og krav som gis fra relevante nasjonale helsemyndigheter.

Dersom din virksomhet har iverksatt krav utover det som gis fra helsemyndighetene ber vi deg ta kontakt med din rådgiver i TEMP-TEAM avd. TALENT-TEAM.

Vi ber også om at de av våre forbindelser som har fått påvist smitte på egen medarbeider som man med sikkerhet vet har vært i nær kontakt med innleid medarbeider eller rådgiver fra TEMP-TEAM avd. TALENT-TEAM om å varsle sin rådgiver.

Dersom du ikke får kontakt med din kontaktperson ber vi deg kontakte oss på tlf. 48 24 47 00.

 

Nyttige linker for bedrifter:

 

Sist oppdatert 06.10.2020

 

Kontakt oss via skjemaet, eller ring 48 24 47 00


LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE