Opplever du et midlertidig behov for arbeidskraft? 

TALENT-TEAM er spesialister på rekruttering og bemanning av unge talenter. Våre kandidater er studenter og nyutdannede med inntil 5 års arbeidserfaring etter endt grad. 

TALENT-TEAM kjenner markedet godt og leverer kandidater til alle stillingskategorier innenfor de aller fleste fagområdene. Vi intervjuer attraktive og relevante kandidater løpende, slik at vi er i forkant av våre kunders plutselige behov.

Behov for fleksibel arbeidskraft kan oppstå ved:

 • sykefravær
 • permisjon
 • ferieavvikling
 • midlertidig arbeidstopp
 • prosjekter
 • organisasjonsendring

Kandidater presentert av TALENT-TEAM har gått igjennom samme kvalitetssikring uavhengig om de er aktuelle for en fast- eller midlertidig stilling. Med en nøye utarbeidet kravspesifikasjon, leverer vi rett person med riktig kompetanse til det behovet du har.

Har du et permanent behov? Les om vår rekrutteringsprosess her.

Enkelt for deg

Vår bemanningsløsning er både fleksibel og effektiv. Vi tar på oss arbeidsgiveransvaret i hele innleieperioden, så du kan fokusere på dine kjerneoppgaver.

Ditt ansvar:

 • Innføring av arbeidsoppgaver
 • HMS 

Vårt ansvar som arbeidsgiver:

 • Personalansvar
 • Arbeidsgiveravgift
 • Lønn, feriepenger og sykelønn
 • Forsikringer

 

Med vårt sterke nettverk gir vi din bedrift best mulig tilgang på de beste kandidatene.

LANG ERFARING OG INTERNASJONAL TILSTEDEVÆRELSE